Hvordan skal dere hindre flygeavfall?

Flygeavfall er avfall som kommer på avveie grunnet vind.

Det vil bli brukt forskjellige typer containere på gjenvinningsstasjonen for å hindre flygeavfall. Komprimatorer og containere med lokk er blant tiltak som er med å hindre flygeavfall. Gode driftsrutiner med rydding av anlegget er også en selvfølge.