Hvilken rolle har Kristiansund Næringspark?

Kristiansund Næringspark(KNP) er de som har solgt tomten til ReMidt. ReMidt har kjøpt en tomt på 40 daa med forbehold om at følgende tre forhold oppfylles:

  • Regulering
  • Tillatelse fra Statsforvalter
  • Byggesøknad

KNP er de som formelt søker om reguleringsendring. I den prosessen har ReMidt gitt innspill til og sørget for at reguleringsprosessen gjennomføres slik at fremtidige behov blir dekket.
Når disse tillatelsene er på plass vil ReMidt ta over tomten og sette spaden i jorden.

Det vil da være ReMidt som eier tomten og drifter den planlagte Sirkulærparken