Hvor lenge kan avfallet mellomlagres i Sirkulærparken?

Tillatelsen fra Statsforvalteren vil sette krav til hvor lang tid avfallet kan mellomlagres og hvordan det skal lagres. Lengden varierer etter hvilken type avfall det gjelder. Matavfall har kortere lagringstid enn f.eks. papir og glassemballasje.