Hva er en kretsløpspark?

ReMidt har valgt å kalle området for ombruk, reparasjon og redesign for kretsløpspark. Et annet ord kan være ombrukssenter.

Avfallsbransjen sin rolle er å holde ressursene i omløp så lenge som mulig. Økt grad av ombruk og tiltak som bidrar til avfallsreduksjon er sentrale for å nå fremtidige krav.

ReMidt vil ha økt fokus på ombruk og ønsker å skape en møteplass for ombruk, reparasjon og redesign. For driften av kretsløpsparken ser ReMidt på flere samarbeidsmuligheter blant annet med vekstbedrifter og andre lokale pådrivere.