Hva er en sirkulærpark?

ReMidt har valgt å bruke Sirkulærpark som et samlebegrep på det som skal på plass på det nye anlegget som planlegges i Kristiansund. Sirkulærparken skal inneholde gjenvinningsstasjon, ombrukssenter, omlastingshall for innsamlet avfall, oppmøteplass for renovatører,  garderobeanlegg og kontorer for administrasjonen .