Jeg har solgt huset mitt. Trenger jeg å varsle ReMidt?

Nei, du trenger ikke foreta deg noe som helst. Tinglysningspapirene på eiendomsoverdragelsen vil bli sendt inn og oppdateres i det nasjonale eiendomsregisteret av Kartverket. ReMidt henter informasjon fra eiendomsregisteret hvert døgn.