Jeg har solgt huset mitt. Trenger jeg å varsle ReMidt?

Nei, du trenger ikke foreta deg noe som helst. Tinglysningspapirene på eiendomsoverdragelsen vil bli sendt til kommunen huset ligger i, og kommunen oppdaterer opplysningen i det nasjonale eiendomsregisteret. ReMidt henter informasjon fra eiendomsregisteret hvert døgn.