Fakturering av renovasjonsgebyr

Fakturering av renovasjonsgebyr

Har du problemer med å betale renovasjonsgebyret som følge av endringer i privatøkonomiske forhold i forbindelse med koronasituasjonen? Ta kontakt med oss!

ReMidt IKS sender nå ut faktura for renovasjonsgebyr til husholdningsabonnenter og fritidsabonnenter. I den spesielle koronasituasjonen går alle tjenester knyttet til innsamling og behandling av avfall som normalt, men vi er klar over at mange av våre kunder satt i en vanskelig økonomisk situasjon som følge av permitteringer.

Ta kontakt med oss

Vi oppfordrer derfor kunder som har problemer med å betale til å ta kontakt med vårt kundesenter så snart som mulig og senest innen forfallsdato, så kan vi finne en løsning som gjør det billigst mulig for deg som kunde. Vårt kundesenter kommer du i kontakt med på e-post firmapost@remidt.no, på telefon 72 48 37 00 eller via vårt kontaktskjema.

Vi har også halvert purregebyret fra 70 til 35 kroner. Halvering av purregebyr er tatt inn i forslag til ny inkassolov for Stortinget, men vi velger altså å gjøre det uavhengig av hvordan ordlyden i den nye loven blir.

«Hytteforbudet» gir ikke grunnlag for fritak eller reduksjon

Vi har videre fått spørsmål om det omtalte hytteforbudet i mars og april gir reduksjon eller fritak i gebyret for fritidsrenovasjon. Myndighetenes tiltak for å bekjempe koronapandemien, som for eksempel forbud mot overnatting i fritidsboliger, gir ikke grunnlag for fritak for renovasjonsgebyr.

Renovasjonsgebyret beregnes etter selvkostprinsippet, noe som betyr at kunden betaler det som det koster å levere tjenesten. Skulle det vise seg at kostnadene med tjenesten blir redusert i år, vil dette bety at gebyret blir lavere neste år.

Ofte stilte spørsmål om faktura

Jeg har mottatt faktura fra dere, men jeg har aldri hørt om dere. Hvem er ReMidt IKS?

Du kan lese mer om oss her: Hva er ReMidt IKS

Hvorfor har jeg fått purring uten å ha fått faktura?

Dersom du kun har mottatt purring fra oss, har du mest sannsynlig ikke oppdaget at du har fått opprinnelig faktura. En faktura kan sendes enten i post, som eFaktura, eller som avtalegiro. Her er mulige årsaker til at du ikke har mottatt opprinnelig faktura basert på hvilken faktureringsmetode du har valgt:

  • I posten: Dersom vi har sendt deg en faktura i posten regner vi den som sendt og mottatt med mindre den kommer i retur hos oss. Kommer den i retur, noterer vi dette, kontrollerer adressen, og sender ut på nytt med utsatt betalingsfrist.
  •  Som eFaktura: Faktura som sendes som eFaktura må godkjennes for at den skal trekkes. Sjekk om du har en eFaktura liggende i nettbanken som ikke er godkjent. Dersom du ikke har det, kan det være lurt å sjekke om f.eks samboer har mottatt eFakturaen (se eget punkt «Hvorfor har samboer mottatt faktura? Jeg har alltid mottatt denne tidligere»)
  • Som avtalegiro: Dersom du har avtalegiro-avtale med oss, skal beløpet trekkes automatisk på forfallsdato. Dette skal du kunne se i forfallsregisteret ditt. Mulige årsaker til at beløpet ikke har blitt trukket, kan f.eks være at det ikke har vært dekning på konto ved forfallsdato, eller at du har satt en beløpsgrense som er lavere enn fakturert beløp. (I sistnevnte tilfelle skal du ha mottatt et varsel fra oss).

Hvorfor får jeg faktura på fritidsrenovasjon?

Alle som står registrert som eier av en fritidseiendom, er pålagt å betale renovasjonsgebyr. Det gjelder uavhengig av hvor mye fritidseiendommen brukes. Gebyrer for fritidsrenovasjon er pålagt gjennom din lokale renovasjonsforskrift.
Det kan være grunnlag for totalt fritak fra renovasjonsgebyr dersom fritidsboligen står til nedfalls eller benyttes som lager. Dette må du i så fall sende oss en søknad om, og fritidsboligens tilstand må kunne dokumenteres. Søk fritak her

Jeg har ikke fått brukt hytta som følge av det nasjonale hytteforbudet. Må jeg likevel betale?

Ja, hytteforbudet som ble innført i forbindelse med koronapandemien gir ikke grunnlag for fritak eller redusert gebyr inneværende år. Imidlertid driver ReMidt IKS til selvkost, det vil si at du som kunde kun betaler for det tjenesten koster å drive. Dersom selvkostregnskapet viser at det er rimeligere å drive fritidsrenovasjon et år, vil det jevnes ut i påfølgende år.

Kan forfallet på den ene fakturaen utsettes, siden det er forfall på samme dag på fritid og husholdning?

Ta kontakt med oss på firmapost@remidt.no, via vårt kontaktskjema eller 72483700 så er vi behjelpelige med å finne en ordning på dette.

Jeg har ikke sagt «Ja takk til e-faktura», men får det likevel.

Før årets første fakturering, ble det gjort en sjekk mot bankenes register som kalles «eFaktura – Ja takk til alle». Det man gjør hvis man har takket «ja takk til alle» er at man godtar å motta faktura som eFaktura fra alle leverandører som tilbyr eFaktura. Dermed ble det automatisk opprettet eFakturaavtale på alle som hadde satt denne innstillingen.
Vi har erfart at det er mange som ikke er klar over at de har «takket ja», og dermed har meldt seg på denne tjenesten uten at de nødvendigvis ønsker det.
Dersom du ikke ønsker å motta faktura via eFaktura, anbefaler vi derfor at du går inn i nettbanken din og skrur av valget for dette, evt. ta kontakt med banken.

Hvorfor får jeg flere regninger fra dere?

En årsak til at du har fått flere regninger kan være at du har flere eiendommer, eksempelvis bolig på en eiendom og hytte/fritidsbolig på en annen eiendom. Det kan også være at du har bolig og hytte/fritidsbolig på samme eiendom, også da vil du få to separate regninger.
Renovasjon for bolig og hytte/fritidsbolig faktureres hver for seg. Bolig fire ganger i året (januar, april, juli og oktober) – og hytte/fritidsbolig to ganger i året (mars og august).

Hvorfor får jeg samme eFaktura, med samme beløp, KID og fakturanummer, i to forskjellige banker?

En eFakturaavtale er knyttet mot deg som person og ikke banken din, derfor vil den kunne vises i alle nettbankene du er kunde hos. Betaler du fakturaen i den ene, vil den forsvinne fra den andre. Hvis du opplever problemer med dette, ta kontakt med banken din.

Utregning av sum for slamtømming stemmer ikke, hvorfor er summen like høy som hele årsavgiften når fakturaen gjelder for kvartal?

Under overskriften «Årsavg. enh» står enhetsprisen pr. m3. Dersom tanken din er på 4m3 blir enhetsprisen ganget med 4, deretter delt på antall kvartal i summen.
Eksempel: (kr. 227,25 * 4m3 = kr. 909. Kr. 909/4 kvartal = kr. 227,5).
Det samme gjelder for faktura for fritidsrenovasjon, men der blir enhetspris ganget med antall m3 og deretter delt på to, siden vi fakturerer fritid kun 2 ganger i året.

Jeg har mottatt krav i Vipps, men ønsker ikke det.

Dersom du har mottatt faktura fra oss i Vipps uten at du ønsker det, er det nok en innstilling i Vipps-appen din som er årsaken. Dette kan deaktiveres på følgende måte: Åpne Vipps-appen, velg Profil, og deretter «Regninger og eFaktura». Her kan du fjerne valg for mottak av eFaktura i Vipps.

Hvorfor har samboer mottatt faktura? Jeg har alltid mottatt den tidligere.

Det kan være at du har en samboer/ektefelle som tidligere har betalt en faktura i ditt navn fra sin nettbank. Da kan eFakturaavtalen ha blitt knyttet til samboer/ektefelle sitt navn, dersom samboer/ektefelle har godtatt «eFaktura – ja takk til alle». Dette trenger ikke være faktura fra ReMidt IKS. Vår samarbeidsparter Nets kjører en sjekk mot bankenes eFaktura-register når faktura fra oss sendes ut.

Boligen er ikke i bruk/fritidsbolig er ikke i bruk. Må jeg betale gebyr?

Dersom boligen ikke er i bruk, kan du sende skriftlig søknad om å få redusert abonnement til fritidsrenovasjon. Det kan du gjøre her.
Dersom fritidsboligen ikke er i bruk, må du ifølge våre forskrifter likevel betale minst et fritidsabonnement. Se våre forskrifter. Det kan være grunnlag for totalt fritak fra renovasjonsgebyr dersom boligen/fritidsboligen står til nedfalls eller benyttes som lager. Dette må du i så fall sende oss en søknad om, og boligens/fritidsboligens tilstand må kunne dokumenteres. Send søknad her.

Kan jeg få faktura tilsendt på e-post?

Dessverre har vi ingen ordning for fast utsendelse av faktura pr. epost i dag. Du kan velge mellom å motta faktura pr. post, som eFaktura, avtalegiro eller EHF (for bedrifter).

Hvor ofte sender dere ut faktura?

For husholdninger/boliger fakturerer vi fire ganger i året:

  1. termin: 01.01. – 31.03. Faktura kommer i løpet av januar og har forfall 20.02.
  2. termin: 01.04. – 30.06. Faktura kommer i løpet av april og har forfall 20.05.
  3. termin: 01.07. – 30.09. Faktura kommer i løpet av juli og har forfall 20.08.
  4. termin: 01.10. – 31.12. Faktura kommer i løpet av oktober og har forfall 20.11.

For hytter/fritidsboliger fakturerer vi 2 ganger i året:

  1. termin: 01.01. – 30.06. Faktura kommer i løpet av mars og har forfall 20.04.
  2. termin: 01.07. – 31.12. Faktura kommer i løpet av august og har forfall 20.09.