Endring i ordning med mottak av landbruksplast

Endring i ordning med mottak av landbruksplast

Med virkning fra 8. april 2024 må ReMidt IKS endre sin praksis med mottak av plast fra landbruket ved alle gjenvinningsstasjoner. Vi jobber likevel for å tilby en ordning med lokal levering, men vi har ikke lenger anledning til å håndtere landbruksplast alle steder, uten at det vil innebære en kostnad.

ReMidt IKS har tatt imot landbruksplast uten betaling fra landbruket gjennom en avtale med Grønt Punkt Norge (returselskapene), sånn at vi økonomisk sett har gått i null når det gjelder økonomi. Altså har Grønt Punkt betalt for våre kostnader knyttet til mottak ved våre gjenvinningsstasjoner. Det er dette som kalles produksjonsansvarsordningen – de som sender plast på markedet, skal også betale for gjenvinning av den samme plasten når den blir til avfall. Derfor er det en egen miljøavgift på blant annet landbruksplast, som går til dette.

Renovasjonsgebyr kan ikke brukes på landbruksplast

Grønt Punkt Norge, gjennom en av sine eiere Plastretur AS, har valgt å ikke fornye avtalen de har hatt med oss og 60 andre mottakere av landbruksplast landet over. Plastretur AS ønsket å videreføre den landsdekkende ordningen, men da Felleskjøpet Agri gikk ut av ordningen, forsvant 60 prosent av inntektsgrunnlaget til den eksisterende returordningen for Grønt Punkt Norge.

Lovverket som gjelder for oss som interkommunalt selskap sier at vi ikke har lov til å ta imot blant annet landbruksplast, dersom vi ikke – økonomisk sett – går i null. Inntektene ReMidt IKS har, kommer fra renovasjonsgebyr fra private husholdninger, og i tråd med regelverket for selvkost, kan ikke dette gebyret dekke annet enn de faktiske utgiftene knyttet til mottak, behandling og gjenvinning av avfall fra husholdninger, og ikke fra næringslivet.

Fire mottakssteder

Miljøavgiften bøndene betaler skal sikre fri levering til godkjent mottak. ReMidt har sagt ja til å være det også i framtida, men altså kun på fire steder. Transport av landbruksplasten er ikke dekket av miljøavgiften.

ReMidt kan ikke bruke husholdningsgebyr til å dekke tap fra næringslivet/landbruket. Ingen husholdninger vil være fornøyd med at gebyret de betaler går til å dekke tap fra landbruket – og det er heller ikke lov, så det er ikke et alternativ. Derfor er vi nødt til å redusere antall mottakspunkt.

Etter at Grønt Punkt sa opp avtalen med oss, har vi inngått ny avtale med NorSirk AS. Det har vi gjort fordi vi ønsker å strekke oss så langt som mulig for landbruket – det er ikke noe vi hadde trengt å gjøre, men som vi synes er viktig.

Ekstra tilbud med Retura Midt

Felleskjøpet Agri henter landbruksplast vederlagsfritt hos bonden, når plasten er presset. Dette skjer gjennom en avtale Felleskjøpet Agri har med NorSirk. Vår avtale med NorSirk supplerer altså dette tilbudet, sånn at bonden kan velge å kjøre plasten selv til en av de godkjente mottakene vi har.

ReMidt tar i tillegg initiativ til å få på plass en avtale med Retura Midt AS, sånn at Retura kan tilby en løsning som kommer i tillegg til ReMidt og Felleskjøpet. Det blir nødvendigvis en ordning der landbruket må betale for transporten. Hvordan denne løsningen blir, skal avtales med Retura Midt AS i løpet av de nærmeste ukene.

Den nye ordningen gjelder fra 8. april – da blir det kun mottak av landbruksplast ved disse gjenvinningsstasjonene: Melhus, Orkanger, Averøy og Surnadal. Interkommunale renovasjonsselskap i øvrige deler av Midt-Norge har allerede gjennomført endringer ved mottak av landbruksplast til å gjelde ett eller to steder. ReMidt IKS velger å opprettholde mottak ved fire gjenvinningsstasjoner, selv om vi gjerne skulle strukket oss enda lengre om vi hadde hatt anledning til det.

Dersom det er spørsmål om endringen vedrørende mottak av landbruksplast, ta kontakt med vårt kundesenter.