Bjørndalen gjenvinningsstasjon stengt

Bjørndalen gjenvinningsstasjon stengt

Det er bestemt å stenge Bjørndalen gjenvinningsstasjon fra og med 1.januar 2020, og det er sendt ut direkte varsel om dette til alle eiere av fritids- og boligeiendommer i tidligere Tustna kommune.

Begrunnelsen for stenging er at det eksisterende anlegget er  vurdert som uforsvarlig å drive videre med hensyn til både miljø, ansatte og kunder.

Driften er derfor innstilt, foreløpig og inntil videre, i påvente av valg av lokalitet for en ny gjenvinningsstasjon i Aure kommune.

Aure kommune har fra og med 1. januar 2020 satt bort alle renovasjons- og slamtjenester til ReMidt IKS.