Velkommen til ReMidt, ditt  miljøselskap!

Velkommen til ReMidt, ditt miljøselskap!

Nå er det ReMidt IKS som har ansvar for alle renovasjonstjenester, inkludert slam, i din kommune. 

ReMidt IKS er dannet etter at Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS, Hamos Forvaltning IKS og Envina IKS har slått seg sammen med virkning fra 1. januar 2020.

For deg som innbygger eller hytteeier i en av de berørte kommunene betyr det at alle henvendelser du har om renovasjon og slam, skal rettes til oss.

Les mer om fakturering og priser

Det er til sammen 17 kommuner (etter kommunesammenslåinger ved inngangen til 2020) som er med som eiere av ReMidt IKS. Disse er: 

Kristiansund, Sunndal, Oppdal, Smøla, Averøy, Aure, Tingvoll, Heim, Rennebu, Orkland, Hitra, Frøya, Rindal, Surnadal, Skaun, Melhus og Midtre Gauldal. 

Hva er nytt? 

Det kommer litt an på hvilken kommune du tilhører. Kort fortalt er forskjellene som følger: 

  • I kommuner som tidligere tilhørte Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS, er åpningstider ved enkelte gjenvinningsstasjoner utvidet, spesielt med flere åpningsdager på lørdager. Det er også fri levering av avfall for privatpersoner på gjenvinningsstasjonene. Faktura for renovasjons- og slamgebyr vil fra nå av komme fra ReMidt IKS, og ikke fra kommunen. 
  • I kommuner som tidligere tilhørte Envina IKS er åpningstider ved enkelte gjenvinningsstasjoner utvidet, spesielt med flere åpningsdager på lørdager.  Det er også fri levering av avfall for privatpersoner på gjenvinningsstasjonene. Faktura for renovasjons- og slamgebyr vil fra nå av komme fra ReMidt IKS. 
  • I kommuner som tidligere tilhørte HAMOS Forvaltning IKS blir det ingen vesentlige endringer i tjenestetilbudet. Det er imidlertid viktig å merke seg at faktura for renovasjons- og slamgebyr vil komme fra ReMidt IKS. 
  • NB: Dersom du har aktivert eFaktura «Ja takk til alle» opprettes det automatisk en eFakturaavtale for deg når du mottar faktura fra ReMidt IKS. Du vil da få inn eFaktura direkte i nettbanken. Denne tjenesten er bankuavhengig på lik linje som «vanlig» eFaktura, det betyr at alle endringer du gjør vil være synlig i alle nettbankene dine.

 
Varsling om tømmedager 

Mange av våre kunder benytter i dag en app for å få varsling om neste tømming på din adresse. Tømmeappen du benytter i dag, vil fases ut over nyttår. Hvis du ønsker varsel fra ReMidt om tømmedager på din adresse, kan du gjøre det i vår nye tømmekalender på våre nettsider. Les mer i artikkelen: Hvordan ta i bruk web-app

Hvorfor samles alt i et selskap? 

Dannelsen av det nye miljøselskapet vil naturlig nok gi tilgang til større mengder avfall enn de tre selskapene har hver for seg i dag. Det gjør det lettere å ta i bruk ny teknologi, som igjen vil være avgjørende for å nå nasjonale og internasjonale mål knyttet til bruk av avfall som ressurs og råstoff i ny produksjon. 

For deg som innbygger vil det gi bedre og mer kundetilpasset tilbud. Noe vil merkes allerede fra oppstarten, mens andre tjenester vil bli lansert i tida framover. ReMidt IKS vil få mer ut av renovasjonsgebyret enn de tre selskapene kan klare hver for seg. Det nye selskapet skal jobbe etter selvkostprinsippet, som betyr at inntektene skal være lik utgiftene.  

ReMidt IKS skal sikre lokale arbeidsplasser. Samtidig vil et større kompetansemiljø, i en bransje som blir mer og mer kunnskapsbasert, gjøre selskapet til en enda mer attraktiv arbeidsplass. 

Kontakt ReMidt IKS:  

 
e-post: firmapost@remidt.no 

www.remidt.no