Mobil gjenvinningsstasjon Korsvegen, Melhus

Hva kan leveres på Korsvegen? Se oversikt.
Vi er på plass med mobil gjenvinningsstasjon mellom kl 15.00-19.00 på følgende datoer i 2022:

Uke 4Tirsdag 25. januar 2022
Uke 8Tirsdag 22. februar 2022
Uke 12Tirsdag 22. mars 2022
Uke 15Tirsdag 12. april 2022
Uke 17Tirsdag 26. april 2022
Uke 19Tirsdag 10. mai 2022
Uke 22Tirsdag 31. mai 2022
Uke 24Tirsdag 14. juni 2022
Uke 26Tirsdag 28. juni 2022
Uke 28Tirsdag 12. juli 2022
Uke 30Tirsdag 26. juni 2022
Uke 32Tirsdag 09. august 2022
Uke 34Tirsdag 23. august 2022
Uke 36Tirsdag 06. september 2022
Uke 38Tirsdag 20. september 2022
Uke 42Tirsdag 18. oktober 2022
Uke 47Tirsdag 22. november 2022
Uke 51Tirsdag 20. desember 2022