Mobil gjenvinningsstasjon Korsvegen, Melhus

Hva kan leveres på Korsvegen? Se oversikt.
Vi er på plass med mobil gjenvinningsstasjon mellom kl 15.00-19.00 på følgende datoer i 2024:

Uke 4Tirsdag 23. januar 2024
Uke 9Tirsdag 27. februar 2024
Uke 12Tirsdag 19. mars 2024
Uke 16Tirsdag 16. april 2024
Uke 19Tirsdag 7. mai 2024
Uke 21Tirsdag 21. mai 2024
Uke 23Tirsdag 4. juni. mai 2024
Uke 23Tirsdag 18. juni 2024
Uke 27Tirsdag 2. juli 2024
Uke 29Tirsdag 16. juli 2024
Uke 31Tirsdag 30. juli 2024
Uke 33Tirsdag 13. august 2024
Uke 35Tirsdag 27. august 2024
Uke 37Tirsdag 10. september 2024
Uke 39Tirsdag 24. september 2024
Uke 41Tirsdag 8. oktober 204
Uke 43Tirsdag 22. oktober 2024
Uke 46Tirsdag 12. november 2024
Uke 50Tirsdag 10. desember 2024