Tømming av septiktanken – ReMidt tar jobben

Tømming av septiktanken – ReMidt tar jobben

De som ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett har en eller annen form for slamavskiller (også kalt septiktank) som må tømmes med jevne mellomrom for at avløpsanlegget skal fungere. Våre eierkommuner har valgt å overlate ansvaret for tømming av private septiktanker til ReMidt.

Dersom du er avhengig av nødtømming (innen 24 timer) må du utenfor ordinær åpningstid ringe direkte til entreprenørens vakttelefon på tlf. 90875111. (Dette gjelder ikke for innbyggere i Midtre Gauldal.) Har du videre spørsmål om slamtømming, ta kontakt med ReMidt,
e-post: firmapost@remidt.no

Priser på slamtømming