Kildesortering for hyttefolk på Storås, Orkland

Kildesortering for hyttefolk på Storås, Orkland

Nå er det innført full kildesortering for hytte- og fritidsabonnenter i området Storås – Meldal sentrum.

Et nytt stort returpunkt ved Storås snekkeri er satt i drift. Der er det full kildesortering med ordning for papp og papir, plastemballasje, glass- og metallemballasje og restavfall.

Plastemballasje leveres i knyttet plastpose og legges i containeren for papir/papp. Plast blir sortert ut etter innsamlinga.

I framtida vil det også bli egen ordning for matavfall, men dette er ikke satt i drift i det aktuelle området.

Alt dette betyr at du får samme muligheter for kildesortering når du er på hytta som hjemme. Mer kildesortering betyr at mer av avfallet kan gjenvinnes som råstoff i ny produksjon – det gjelder for alt unntatt restavfallet. Det som bli igjen etter at du har sortert, altså restavfall, går til energigjenvinning. Det betyr at det brukes til oppvarming av vann og bygninger.

ReMidt IKS har inngått avtale med IL Dalguten om tilsyn og brøyting ved det nye returpunktet.

En følge av at det innføres større returpunkt, er at noen av de mindre returpunktene uten kildesortering blir lagt ned. Det gjelder følgende punkt:

  • Coop Storås (her vil det fortsatt være returpunkt for glass- og metallemballasje og tekstil)
  • Øverslåttvegen
  • Grefstad, Meldal sentrum

I tillegg til det store returpunktet ved Storås snekkeri, er det tilsvarende punkt ved Å samfunnshus og ved butikken på Svorkmo.

Alt avfall som ikke er omfattet av kildesorteringsordningen på returpunktene, kan leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon. Både Meldal (Kvamsveien), Rennbu (Berkåksmoen), Orkanger (Grønøra) eller Rindal. Det er fri levering ved alle våre gjenvinningsstasjoner.

Har du spørsmål om ordningen, ta kontakt med John Helge Knudsen, ReMidt IKS, e-post: john.helge.knudsen@remidt.no eller telefon 950 43 999.