Gjennomsiktig sekk for restavfall på gjenvinningsstasjonen

Gjennomsiktig sekk for restavfall på gjenvinningsstasjonen

For å nå kravene til materialgjenvinning kreves en felles innsats fra både husholdninger, bedrifter, renovasjonsselskaper og myndigheter. Krav til gjennomsiktige sekker ved levering av restavfall på gjenvinningsstasjonene er ett av tiltakene som er innført.

Historisk sett har det vært slik at en svart avfallssekk har blitt brukt til avfall du ikke helt vet hvordan du skal sortere. Her blir det kastet mye feil. Det gjelder både elektrisk avfall, maling, kjemikalier og annet som skulle vært sortert ut.

Innføring av gjennomsiktige sekker gjør at det blir enklere å kontrollere innholdet for renovatørene på våre stasjoner. Denne ordningen er bra for miljøet, ved at vi får gjenvunnet mer og hindrer at ressurser og farlige stoffer kommer på avveie. Bedre sortering betyr også at det blir mindre restavfall og til slutt reduserte gebyrer for alle.