Slamgebyr 2022Slamforskriftens gebyrmodell – § 3-3

Årsgebyr = OxT + PxVxT, der

O – oppmøtepris – kr/anlegg
P – pris for tømming og behandling – kr/m³ etter type anlegg:
a) Slamavskiller
b) Tett tank
c) Minirenseanlegg
V – tankvolum – m3, minimum 4 m3
T – tømmehyppighet – tømminger/år (for tømming hvert 4. år er T=1/4)

  • Vanskelig tilgjengelighet: 50 % påslag på oppmøtepris
  • Manglende klargjøring: 100 % påslag på oppmøtepris
  • Ekstratømming: 75 % påslag på oppmøtepris
  • Nødtømming: 250 % påslag på oppmøtepris
BeskrivelsePris eks. mvaPris ink. mva
Tilkjøring/oppmøte pr. gang700,00kr875, 00 kr
Tømming og behandling – slamavskillere; pr m3430,00kr538,00 kr
Tømming og behandling – tett tank; pr m3360,00kr450,00 kr
Tømming og behandling – minirenseanlegg; pr m3360,00kr450,00 kr
Kommunalt påslag
Orkland kommune – årlig påslag pr. anlegg (myndighetsutøvelse, momsfritt)417,00kr
Rindal kommune – årlig påslag (myndighetsutøvelse, momsfritt)200,00kr
Rennebu kommune – tillegg tett tank55,00kr68,75 kr
Frøya kommune – årlig påslag tilsyn og kontroll, pr. anlegg, for avløpsanlegg med 1-3 enheter (myndighetsutøvelse, momsfritt)514,00kr
Frøya kommune – årlig påslag tilsyn og kontroll, pr. anlegg, for avløpsanlegg med 3-10 enheter (myndighetsutøvelse, momsfritt)1002,00kr
Frøya kommune – årlig påslag tilsyn og kontroll, pr. anlegg, for avløpsanlegg med >10 enheter (myndighetsutøvelse, momsfritt)2053,00kr
Skaun kommune – ettersyn av spredt avløp (myndighetsutøvelse, momsfritt)315,00kr
Melhus kommune – tilsyn spredte avløp (myndighetsutøvelse, momsfritt)500,00kr
Eksempel på utregning årsgebyr slamavskiller 4m3 med tømming hvert 2. år (eks. kommunale påslag)
Slamavskiller – volum 0 – 4 m3, hvert 2. år kr
Tilkjøring/oppmøte: 700,- deles på to, pga oppmøte annethvert år, dvs. 350,- per år
Tømming og behandling: 430,- per m3 ganger 4 m3, delt på to pga tømming annethvert år, dvs 860,- per år.
Sum per år blir da 1210,- kroner

Renovasjonsgebyr