Slamgebyr 2024Slamforskriftens gebyrmodell – § 3-3

Årsgebyr = OxT + PxVxT, der

O – oppmøtepris – kr/anlegg
P – pris for tømming og behandling – kr/m³ etter type anlegg:
a) Slamavskiller
b) Tett tank
c) Minirenseanlegg
V – tankvolum – m3, minimum 4 m3
T – tømmehyppighet – tømminger/år (for tømming hvert 4. år er T=1/4)

  • Vanskelig tilgjengelighet: 50 % påslag på oppmøtepris
  • Manglende klargjøring: 100 % påslag på oppmøtepris
  • Ekstratømming: 75 % påslag på oppmøtepris
  • Nødtømming: 250 % påslag på oppmøtepris
BeskrivelsePris eks. mvaPris ink. mva
Tilkjøring/oppmøte pr. gang746,00kr933,00 kr
Tømming og behandling – slamavskillere; pr m3451,00kr564,00 kr
Tømming og behandling – tett tank; pr m3382,00kr478,00 kr
Tømming og behandling – minirenseanlegg; pr m3382,00kr478,00 kr
Kommunalt påslag
Orkland kommune – årlig påslag pr. anlegg (myndighetsutøvelse, momsfritt)462,50kr
Rindal kommune – årlig påslag (myndighetsutøvelse, momsfritt)210,00kr
Rennebu kommune – tillegg tett tank, pr. m326,28kr
Frøya kommune – årlig påslag tilsyn og kontroll, pr. anlegg, for avløpsanlegg med 1-3 enheter (myndighetsutøvelse, momsfritt)555,00kr
Frøya kommune – årlig påslag tilsyn og kontroll, pr. anlegg, for avløpsanlegg med 4-9 enheter (myndighetsutøvelse, momsfritt)1110,00kr
Frøya kommune – årlig påslag tilsyn og kontroll, pr. anlegg, for avløpsanlegg med >10 enheter (myndighetsutøvelse, momsfritt)2220,00kr
Skaun kommune – ettersyn av spredt avløp (myndighetsutøvelse, momsfritt)1016,00kr
Melhus kommune – tilsyn spredte avløp (myndighetsutøvelse, momsfritt)564,00kr
Averøy kommune – årlig påslag for tilsyn og kontroll spredt avløp550,00kr
Averøy kommune – årlig påslag for tilsyn og kontroll spredt avløp, gråvannsanlegg650,00kr
Midtre Gauldal – tilsyn og kontroll spredt avløp520,00kr
Midtre Gauldal – tilsyn og kontroll spredt avløp >49 personekvivalenter1360,00kr
Eksempel på utregning årsgebyr slamavskiller 4m3 med tømming hvert 2. år (eks. kommunale påslag)
Slamavskiller – volum 0 – 4 m3, hvert 2. år kr
Tilkjøring/oppmøte: 746,- deles på to, pga oppmøte annethvert år, dvs. 373,- per år
Tømming og behandling: 451,- per m3 ganger 4 m3, delt på to pga tømming annethvert år, dvs 902,- per år.
Sum per år blir da 1275,- kroner eks. mva.

Renovasjonsgebyr