Nye returpunkt for hytte- og fritidseiendommer i Surnadal

Nye returpunkt for hytte- og fritidseiendommer i Surnadal

ReMidt IKS er i ferd med å innføre full kildesortering på alle returpunkt for hytte- og fritidsabonnenter. Nå har det blitt ny ordning i Surnadal kommune.

Hvorfor?

God kildesortering er nøkkelen til mer materialgjenvinning, som betyr at avfall brukes som råstoff i ny produksjon. Både nasjonale og internasjonale krav gjør at alle innbyggere må bidra til at stadig mer av avfallet kildesorteres – til det beste for miljøet.

ReMidt IKS mener at kundene skal få like gode muligheter til å sortere avfall på hytta som når de er hjemme. Derfor blir det nå satt ut containere for plastemballasje, matavfall, papp og papir, glass- og metallemballasje, tekstil og restavfall.

Verdt å merke seg:

Plastemballasje skal leveres i lukket pose og legges i containeren sammen med papp og papir. Plastposene blir sortert ut etter at avfallet er hentet.

Matavfall skal også leveres i knyttet pose. I motsetning til husholdningene, skal ikke hytter og fritidseiendommer benytte nedbrytbare bioavfallsposer, men skal bruke ordinære bæreposer. Disse posene av plast blir fjernet fra avfallet før gjenvinningsprosessen.

Ved enkelte av våre returpunkt kan det bli satt opp lys og kamera for å gjøre det mer trivelig for deg og lettere for oss å se til at det er god orden ved returpunktet. I tillegg er det inngått lokale avtaler når det gjelder tilsyn, snøbrøyting og strøing.

Når?

De nye containerne er allerede plassert ut. De gamle dunkene og containerne vil bli hentet inn i nærmeste framtid.

Hvor?

De nye returpunktene er plassert med tanke på at flest mulig skal passere et returpunkt når de drar fra hytta eller når de skal på butikken. For noen hyttebrukere betyr den nye ordningen at det blir lengre vei til returpunktet. For alle hytteeiere betyr det bedre sorteringsmuligheter. For miljøet betyr det mye.

Ny returpunkter finner du på disse stedene:

Røv/Vinddøldalsvegen
Bøverfjorden
Stangvik
Settemsdalen
Nordmarka
Skeisnebba
Todalskrysset
Gjenvinningsstasjonen, Industrivegen

I tillegg til disse nye returpunktene for våre fritidsabonnenter i Surnadal kommune, er det andre returpunkt som ligger i nærheten i andre kommuner:

Torshall i Bolme, Rindal, i nærheten av krysset Fv6164/Fv65
Halsanaustan, Heim kommune
Liabø, Heim kommune
Rykkjem/Ålvundfjorden

Gjenvinningsstasjon

Alt avfall som ikke skal i containerne, må leveres til en av våre gjenvinningsstasjoner. Det er fri levering ved alle våregjenvinningsstasjoner. Det er ikke tillatt å hensette avfall utenfor containerne på returpunktene.

Plasseringen av våre returpunkt vil bli kontinuerlig vurdert med tanke på at det skal fungere best mulig for deg som kunde og våre transportører.

ReMidt IKS driver renovasjon for hytte- og fritidseiendommer til selvkost. Det vil si at renovasjonsgebyret i sin helhet går til å drifte ordningen og at regnskapet verken går i pluss eller minus.