Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet noen av de spørsmålene vi ofte får. Før du ringer til oss eller kontakter oss via e-post eller kontaktskjema, anbefaler vi å se om du finner svar på spørsmålet ditt her.

Faktura

Hvorfor har ikke min faktura egen linje for papirdunken?

Størrelsen på restavfallsdunken avgjør gebyret – Du vil ikke se en egen linje for papirdunken på din faktura. Den er nå medregnet i restavfallet/abonnementet. Dette gjelder for noen av nordmørskommunene.

Hvorfor får jeg ikke e-faktura?

Det er gjort nasjonale endringer i systemet for efakturering. Les mer om det her.

Hvor ofte sender dere ut faktura?

For husholdninger/boliger fakturerer vi fire ganger i året:

  1. termin: 01.01. – 31.03. Faktura kommer i løpet av januar og har forfall 20.02.
  2. termin: 01.04. – 30.06. Faktura kommer i løpet av april og har forfall 20.05.
  3. termin: 01.07. – 30.09. Faktura kommer i løpet av juli og har forfall 20.08.
  4. termin: 01.10. – 31.12. Faktura kommer i løpet av oktober og har forfall 20.11.

For hytter/fritidsboliger fakturerer vi 2 ganger i året:

  1. termin: 01.01. – 30.06. Faktura kommer i løpet av mars og har forfall 20.04.
  2. termin: 01.07. – 31.12. Faktura kommer i løpet av august og har forfall 20.09.

Kan jeg få faktura tilsendt på e-post?

Ja, det er ikke noe problem.

Boligen er ikke i bruk/fritidsbolig er ikke i bruk. Må jeg betale gebyr?

Dersom boligen ikke er i bruk, kan du sende skriftlig søknad om å få redusert abonnement til fritidsrenovasjon. Det kan du gjøre her.
Dersom fritidsboligen ikke er i bruk, må du ifølge våre forskrifter likevel betale minst et fritidsabonnement. Se våre forskrifter. Det kan være grunnlag for totalt fritak fra renovasjonsgebyr dersom boligen/fritidsboligen står til nedfalls eller benyttes som lager. Dette må du i så fall sende oss en søknad om, og boligens/fritidsboligens tilstand må kunne dokumenteres. Send søknad her.

Hvorfor har samboer mottatt faktura? Jeg har alltid mottatt den tidligere.

Det kan være at du har en samboer/ektefelle som tidligere har betalt en faktura i ditt navn fra sin nettbank. Da kan eFakturaavtalen ha blitt knyttet til samboer/ektefelle sitt navn, dersom samboer/ektefelle har godtatt «eFaktura – ja takk til alle». Dette trenger ikke være faktura fra ReMidt IKS. Vår samarbeidsparter Nets kjører en sjekk mot bankenes eFaktura-register når faktura fra oss sendes ut.

Jeg har mottatt krav i Vipps, men ønsker ikke det.

Dersom du har mottatt faktura fra oss i Vipps uten at du ønsker det, er det nok en innstilling i Vipps-appen din som er årsaken. Dette kan deaktiveres på følgende måte: Åpne Vipps-appen, velg Profil, og deretter «Regninger og eFaktura». Her kan du fjerne valg for mottak av eFaktura i Vipps.

Utregning av sum for slamtømming stemmer ikke, hvorfor er summen like høy som hele årsavgiften når fakturaen gjelder for kvartal?

Under overskriften «Årsavg. enh» står enhetsprisen pr. m3. Dersom tanken din er på 4m3 blir enhetsprisen ganget med 4, deretter delt på antall kvartal i summen.
Eksempel: (kr. 227,25 * 4m3 = kr. 909. Kr. 909/4 kvartal = kr. 227,5).
Det samme gjelder slamfaktura for fritidsabonnenter, men der blir enhetspris ganget med antall m3 og deretter delt på to, siden vi fakturerer fritid kun 2 ganger i året.

Hvorfor får jeg samme eFaktura, med samme beløp, KID og fakturanummer, i to forskjellige banker?

En eFakturaavtale er knyttet mot deg som person og ikke banken din, derfor vil den kunne vises i alle nettbankene du er kunde hos. Betaler du fakturaen i den ene, vil den forsvinne fra den andre. Hvis du opplever problemer med dette, ta kontakt med banken din.

Hvorfor får jeg flere regninger fra dere?

En årsak til at du har fått flere regninger kan være at du har flere eiendommer, eksempelvis bolig på en eiendom og hytte/fritidsbolig på en annen eiendom. Det kan også være at du har bolig og hytte/fritidsbolig på samme eiendom, også da vil du få to separate regninger.
Renovasjon for bolig og hytte/fritidsbolig faktureres hver for seg. Bolig fire ganger i året (januar, april, juli og oktober) – og hytte/fritidsbolig to ganger i året (mars og august).

Jeg har ikke sagt «Ja takk til e-faktura», men får det likevel.

Før årets første fakturering, ble det gjort en sjekk mot bankenes register som kalles «eFaktura – Ja takk til alle». Det man gjør hvis man har takket «ja takk til alle» er at man godtar å motta faktura som eFaktura fra alle leverandører som tilbyr eFaktura. Dermed ble det automatisk opprettet eFakturaavtale på alle som hadde satt denne innstillingen.
Vi har erfart at det er mange som ikke er klar over at de har «takket ja», og dermed har meldt seg på denne tjenesten uten at de nødvendigvis ønsker det.
Dersom du ikke ønsker å motta faktura via eFaktura, anbefaler vi derfor at du går inn i nettbanken din og skrur av valget for dette, evt. ta kontakt med banken.

Kan forfallet på den ene fakturaen utsettes, siden det er forfall på samme dag på fritid og husholdning?

Ta kontakt med oss på firmapost@remidt.no, via vårt kontaktskjema eller 72483700 så er vi behjelpelige med å finne en ordning på dette.

Hvorfor får jeg faktura på fritidsrenovasjon?

Alle som står registrert som eier av en fritidseiendom, er pålagt å betale renovasjonsgebyr. Det gjelder uavhengig av hvor mye fritidseiendommen brukes. Gebyrer for fritidsrenovasjon er pålagt gjennom din lokale renovasjonsforskrift.
Det kan være grunnlag for totalt fritak fra renovasjonsgebyr dersom fritidsboligen står til nedfalls eller benyttes som lager. Dette må du i så fall sende oss en søknad om, og fritidsboligens tilstand må kunne dokumenteres. Søk fritak her

Hvorfor har jeg fått purring uten å ha fått faktura?

Dersom du kun har mottatt purring fra oss, har du mest sannsynlig ikke oppdaget at du har fått opprinnelig faktura. En faktura kan sendes enten i post, som eFaktura, eller som avtalegiro. Her er mulige årsaker til at du ikke har mottatt opprinnelig faktura basert på hvilken faktureringsmetode du har valgt:

  • I posten: Dersom vi har sendt deg en faktura i posten regner vi den som sendt og mottatt med mindre den kommer i retur hos oss. Kommer den i retur, noterer vi dette, kontrollerer adressen, og sender ut på nytt med utsatt betalingsfrist.
  •  Som eFaktura: Faktura som sendes som eFaktura må godkjennes for at den skal trekkes. Sjekk om du har en eFaktura liggende i nettbanken som ikke er godkjent. Dersom du ikke har det, kan det være lurt å sjekke om f.eks samboer har mottatt eFakturaen (se eget punkt «Hvorfor har samboer mottatt faktura? Jeg har alltid mottatt denne tidligere»)
  • Som avtalegiro: Dersom du har avtalegiro-avtale med oss, skal beløpet trekkes automatisk på forfallsdato. Dette skal du kunne se i forfallsregisteret ditt. Mulige årsaker til at beløpet ikke har blitt trukket, kan f.eks være at det ikke har vært dekning på konto ved forfallsdato, eller at du har satt en beløpsgrense som er lavere enn fakturert beløp. (I sistnevnte tilfelle skal du ha mottatt et varsel fra oss).

Jeg har mottatt faktura fra dere, men jeg har aldri hørt om dere. Hvem er ReMidt IKS?

Du kan lese mer om oss her: Hva er ReMidt IKS

Tjenester

Kan jeg få 80-liters dunk til matavfall og glass- og metallemballasje?

Nei. Det tilbys ikke den minste dunken for disse typene avfall. Disse dunkene er er så lave at de må løftes opp på bilen når de skal tømmes. Av hensyn til god HMS for våre renovatører, er 140 liter den minste størrelsen du kan få på matavfall og glass- og metallemballasje.

Jeg skal bygge hytte – når må jeg begynne å betale gebyr?

I renovasjonsforskriften står det beskrevet at det er byggetillatelsen som er utgangspunkt for når fritidsrenovasjonsgebyret starter opp.
Her finner du både forskrifter og retningslinjer. Gebyret starter seks måneder etter at byggetillatelsen er gitt.

Bakgrunnen for bestemmelsen om gebyrstart seks måneder etter at byggetillatelsen er gitt, er flere:
– Det er ikke noe krav til når ei hytte skal ferdigstilles
– Kravet er bare at man må begynne på prosjektet innen tre år etter at byggetillatelsen er gitt
– Ofte er det slik at det er mest aktivitet og avfall i byggeperioden
– Når man betaler gebyr gis det tilgang til fri levering av avfall på alle våre gjenvinningsstasjoner
– Det samme gjelder fri levering av avfall på våre fritidsrenovasjonspunkt.

Hvor lang saksbehandlingstid har ReMidt?

På saker som krever saksbehandling etter Forvaltningsloven, har vi normalt tre ukers saksbehandlingstid.

Jeg har solgt huset mitt. Trenger jeg å varsle ReMidt?

Nei, du trenger ikke foreta deg noe som helst. Tinglysningspapirene på eiendomsoverdragelsen vil bli sendt inn og oppdateres i det nasjonale eiendomsregisteret av Kartverket. ReMidt henter informasjon fra eiendomsregisteret hvert døgn.

Jeg har søkt om fritak av renovasjon, og har ikke fått svar ennå

Når du søker om fritak av renovasjon vil du få en bekreftelse fra vårt kundesenter når søknaden er mottatt. Vi har vanligvis tre ukers behandlingstid, men pga stor pågang, kan det påberegnes noe lengre saksbehandlingstid. Fritaket vil ikke gjelde før du har mottatt et svar om vedtak i saken. Det betyr at du må fortsette å betale renovasjonsavgift frem til du har mottatt dette fra ReMidt. Les mer om fritaksregler

 

Må jeg fortsatt betale renovasjonsavgift når jeg har søkt om fritak?

Hvis du har fått innvilget søknad om fritak skal du ikke betale renovasjonsavgift. Har du derimot søkt om fritak, og ikke fått et svar på søknaden med vedtak fra ReMidt, må du fortsette å betale til du får søknaden innvilget. Får du avslag på søknad om fritak må du fortsatt betale avgiften. Les mer om fritaksregler.

Jeg ønsker å bytte avfallsdunk, hvordan gjør jeg det?

Om du ønsker å bytte til mindre eller større dunk, kan du gjøre dette via skjema her på nettsidene, bytt dunk.
Ønsker du å melde inn ødelagt dunk kan du sende inn beskjed via kontaktskjema på våre nettsider. Du kan også ringe direkte til kundesenteret.

Kan jeg bestille avfallstaxi?

Avfallstaxi er et tilbud i alle kommuner der ReMidt jobber. Tjenesten er tilgjengelig for husholdningsabonnenter, ikke for eiere av hytter og fritidseiendommer. Du kan lese mer om ordningen og bestille avfallstaxi på denne siden: www.remidt.no/avfallstaxi/

Finner jeg hytterenovasjon i tømmekalendersøket?

Hytterenovasjon har en annen rutestruktur enn husholdningsrenovasjon. Fritidseiendommene ligger ikke inne i søket for tømmekalender. Du finner mer informasjon om hytterenovasjon på denne siden. Her kan du sjekke i kartet hvor de nærmeste returpunktene og gjenvinningsstasjoner er.

Når kommer dere til å samle inn matavfall og hvor mange dunker skal jeg bygge dunkhus for?

Vi innfører ny renovasjonsordning i ReMidt i perioden 2021 -2022. Da vil alle få egen dunk for matavfall og glass- og metallemballasje. Har du avtale om hjemmekompostering vil du ikke få egen dunk for matavfall. Matavfall vil tømmes hver 2. uke. Det blir da 4 dunker pluss en sekk til plastemballasje. Les mer om ny ordning.

Kan jeg få tilsendt tømmekalender for andre halvår?

I noen av våre kommuner foreligger ikke tømmekalenderen for andre halvår før ca 1. juni. Den blir da gjort tilgjengelig når du søker opp adressen din i adressesøket på denne siden: www.remidt.no
Om du vil være sikker på at du fanger opp eventuelle endringer som inntreffer i løpet av året, anbefaler vi at du melder deg på gratis varsling før tømmedag per sms eller e-post.

Hvor kan jeg få tak i sekker til strandrydding?

Sekker til strandrydding kan hentes på våre gjenvinningsstasjoner. Etter at du har ryddet og skal levere avfallet, er det viktig å gi beskjed til en som jobber på anlegget, sånn at vi får registrert mengdene.