Må jeg fortsatt betale renovasjonsavgift når jeg har søkt om fritak?

Hvis du har fått innvilget søknad om fritak skal du ikke betale renovasjonsavgift. Har du derimot søkt om fritak, og ikke fått et svar på søknaden med vedtak fra ReMidt, må du fortsette å betale til du får søknaden innvilget. Får du avslag på søknad om fritak må du fortsatt betale avgiften. Les mer om fritaksregler.