Jeg har søkt om fritak av renovasjon, og har ikke fått svar ennå

Når du søker om fritak av renovasjon vil du få en bekreftelse fra vårt kundesenter når søknaden er mottatt. Vi har vanligvis tre ukers behandlingstid, men pga stor pågang, kan det påberegnes noe lengre saksbehandlingstid. Fritaket vil ikke gjelde før du har mottatt et svar om vedtak i saken. Det betyr at du må fortsette å betale renovasjonsavgift frem til du har mottatt dette fra ReMidt. Les mer om fritaksregler