Kan jeg få tilsendt tømmekalender for andre halvår?

I noen av våre kommuner foreligger ikke tømmekalenderen for andre halvår før ca 1. juni. Den blir da gjort tilgjengelig når du søker opp adressen din i adressesøket på denne siden: www.remidt.no
Om du vil være sikker på at du fanger opp eventuelle endringer som inntreffer i løpet av året, anbefaler vi at du melder deg på gratis varsling før tømmedag per sms eller e-post.