Jeg finner ikke tømmekalender for hytte/fritidsboligen, selv om den har gateadresse.

Tømmekalender er kun tilgjengelig for husholdningsrenovasjon. Returpunkt og containere som er satt ut til hytter og fritidsboliger, tømmes normalt hver 14. dag eller hver uke, litt avhengig av om det er høy- eller lavsesong.