Kan jeg få 80-liters dunk til matavfall og glass- og metallemballasje?

Nei. Det tilbys ikke den minste dunken for disse typene avfall. Disse dunkene er er så lave at de må løftes opp på bilen når de skal tømmes. Av hensyn til god HMS for våre renovatører, er 140 liter den minste størrelsen du kan få på matavfall og glass- og metallemballasje.