Jeg skal bygge hytte – når må jeg begynne å betale gebyr?

I renovasjonsforskriften står det beskrevet at det er byggetillatelsen som er utgangspunkt for når fritidsrenovasjonsgebyret starter opp.
Her finner du både forskrifter og retningslinjer. Gebyret starter seks måneder etter at byggetillatelsen er gitt.

Bakgrunnen for bestemmelsen om gebyrstart seks måneder etter at byggetillatelsen er gitt, er flere:
– Det er ikke noe krav til når ei hytte skal ferdigstilles
– Kravet er bare at man må begynne på prosjektet innen tre år etter at byggetillatelsen er gitt
– Ofte er det slik at det er mest aktivitet og avfall i byggeperioden
– Når man betaler gebyr gis det tilgang til fri levering av avfall på alle våre gjenvinningsstasjoner
– Det samme gjelder fri levering av avfall på våre fritidsrenovasjonspunkt.