Jeg ønsker å søke om fritak for slam, hva gjør jeg?

For å søke om fritak for slamtømming må du kontakte din kommune. Dette går på din utslippstillatelse, og kommunen må vurdere dette da de fortsatt har forurensningsmyndighet.