Jeg ønsker å få tømt slamanlegget utenom vanlig rute.

Da må du ta kontakt med vårt kundesenter for å bestille en ekstratømming (inntil 14 dager) eller en nødtømming (innen 24 timer). Les mer om dette på våre nettsider, Slamtømming

Her finner du også et skjema du kan fylle ut, men gjelder det nødtømming må du ringe vårt kundesenter.