Hvorfor har jeg fått purring uten å ha fått faktura?

Dersom du kun har mottatt purring fra oss, har du mest sannsynlig ikke oppdaget at du har fått opprinnelig faktura. En faktura kan sendes enten i post, som eFaktura, eller som avtalegiro. Her er mulige årsaker til at du ikke har mottatt opprinnelig faktura basert på hvilken faktureringsmetode du har valgt:

  • I posten: Dersom vi har sendt deg en faktura i posten regner vi den som sendt og mottatt med mindre den kommer i retur hos oss. Kommer den i retur, noterer vi dette, kontrollerer adressen, og sender ut på nytt med utsatt betalingsfrist.
  •  Som eFaktura: Faktura som sendes som eFaktura må godkjennes for at den skal trekkes. Sjekk om du har en eFaktura liggende i nettbanken som ikke er godkjent. Dersom du ikke har det, kan det være lurt å sjekke om f.eks samboer har mottatt eFakturaen (se eget punkt «Hvorfor har samboer mottatt faktura? Jeg har alltid mottatt denne tidligere»)
  • Som avtalegiro: Dersom du har avtalegiro-avtale med oss, skal beløpet trekkes automatisk på forfallsdato. Dette skal du kunne se i forfallsregisteret ditt. Mulige årsaker til at beløpet ikke har blitt trukket, kan f.eks være at det ikke har vært dekning på konto ved forfallsdato, eller at du har satt en beløpsgrense som er lavere enn fakturert beløp. (I sistnevnte tilfelle skal du ha mottatt et varsel fra oss).