Hvorfor får jeg faktura på fritidsrenovasjon?

Alle som står registrert som eier av en fritidseiendom, er pålagt å betale renovasjonsgebyr. Det gjelder uavhengig av hvor mye fritidseiendommen brukes. Gebyrer for fritidsrenovasjon er pålagt gjennom din lokale renovasjonsforskrift.
Det kan være grunnlag for totalt fritak fra renovasjonsgebyr dersom fritidsboligen står til nedfalls eller benyttes som lager. Dette må du i så fall sende oss en søknad om, og fritidsboligens tilstand må kunne dokumenteres. Søk fritak her