Hva er tømmerutinene for renseanlegg?

Det er mange forskjellige typer renseanlegg. De har forskjellige tømmeprosedyrer. Instruks skal være tilgjengelig ved anlegget.