Hva er en slamavskiller?

De som ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett har en eller annen form for slamavskiller (også kalt septiktank). Denne må tømmes med jevne mellomrom for at avløpsanlegget skal fungere.