Faktura for slam i Skaun kommune

Faktura for slam i Skaun kommune

Kommunestyret i Skaun kommune har gjort en endring i tilleggsgebyret for slam med virkning fra 2024.

Tillegget er vedtatt å være 1016 kroner per år, mens det tidligere var 413 kroner per år. Tillegget gjelder Skaun kommunes arbeid med tilsyn og kontroll av spredte avløp, altså septiktanker, gråvannsanlegg og minirenseanlegg. Har du spørsmål om dette tillegget, må du ta kontakt med Skaun kommune, da dette beløpet ikke vedkommer ReMidt IKS sitt slamgebyr, utover at det faktureres på vegne av kommunen.