Faktura for slam i Orkland kommune

Faktura for slam i Orkland kommune

I Orkland kommune er det gjort en endring i tilleggsgebyret for slam med virkning fra 2024. Fra og med inneværende år vil tillegget endres til å gjelde per slamanlegg/septiktank per år, uavhengig av hvor ofte det tømmes.

Tillegget er vedtatt å være 462,50 kroner per år og gjelder Orkland kommunes arbeid med tilsyn og kontroll av spredte avløp, altså septiktanker, gråvannsanlegg og minirenseanlegg. Har du spørsmål om dette tillegget, må du ta kontakt med Orkland kommune, da dette beløpet faktureres av ReMidt IKS på vegne av kommunen.