Faktura for slam i Midtre Gauldal kommune

Faktura for slam i Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune har vedtatt et eget påslag/tillegg til slamgebyret med virkning fra og med 2024. Dette vil framkomme på den neste fakturaen med slam- og renovasjonsgebyr som du mottar fra ReMidt IKS. Tillegget går i sin helhet til Midtre Gauldal kommunes arbeid med tilsyn og kontroll av spredte avløp, altså septiktanker, gråvannsanlegg og minirenseanlegg. Har du spørsmål om dette tillegget i slamgebyret, må du ta kontakt med Midtre Gauldal kommune.

Tillegget er bestemt av kommunestyret til å være 520 kroner per år.