Faktura for slam i Averøy kommune

Faktura for slam i Averøy kommune

I Averøy kommune er det gjort en endring i tilleggsgebyret for slam med virkning fra 2024. Fra og med inneværende år vil tillegget endres til å gjelde per slamanlegg/septiktank per år, uavhengig av hvor ofte det tømmes.

Tillegget er bestemt av kommunestyret til å være 650 kroner per år for gråvannsanlegg og 550 kroner per år for alle andre anlegg. Dette kommunale tillegget gjelder Averøy kommunes arbeid med tilsyn og kontroll av spredte avløp, altså septiktanker, gråvannsanlegg og minirenseanlegg. Har du spørsmål om dette tillegget, må du ta kontakt med Averøy kommune, da dette beløpet faktureres av ReMidt IKS på vegne av kommunen.