REDu og Trainee-ordninger

I den offentlige avfallsbransjen er vi gode på samarbeid. Et av de store samarbeidene vi har fått på plass de siste årene, er noe vi kaller REDu. Et akronym som spiller på ordene renovasjon og education. REdu er vårt felles