Priser og abonnement 2024

I ReMidt IKS er det lik pris for lik tjeneste i alle kommuner. 

Priser slamtømming
BoligabonnementPris ink. mva
Renovasjon, redusert boligabonnement 4 100,00 kr
Renovasjon, normalt boligabonnement5 125,00 kr
Renovasjon, utvidet boligabonnement 6 663,00 kr
Renovasjon, ekstra stort

Hva inngår i ordningen kommunalt næringsavfall?

Eierkommunene har bestemt at avfallet fra de kommunale enhetene skal leveres til ReMidt til selvkost. Dette er en kort orientering om hvordan denne ordningen fungerer.

Kommunale enheter som er omfattet:

  • Skoler og barnehager
  • Sykehjem
  • Rådhus
  • Helsestasjoner og helsesenter
  • Kommunale idrettsanlegg
Boligrenovasjon

Boligrenovasjon

Alle som eier en bolig/boenhet er pålagt å delta i renovasjonsordningen som gjelder i kommunen. Alle innbyggere skal sortere papp/papir, plastemballasje, matavfall, glass- og metallemballasje og restavfall i hjemmet.

Tjenesten er beskrevet i «Forskrift for husholdningsavfall» og gebyrene bestemmes av