Viktig melding

Vi har hatt noen midlertidige problemer med vår sms-varsling. Dette medfører at en del kunder i Melhus og Midte Gauldal har fått feil varsel om tømming av papir- og plastemballasje og restavfall.