Strandrydding

Strandrydding

Som tidligere år, er det mulig å levere strandryddeavfall gratis til ReMidt. Det betinger imidlertid at du benytter våre gule standryddesekker.