Mer åpningstid i Skaun

Mer åpningstid i Skaun

Med virkning fra 1. juli blir det utvidet og endret åpningstid ved gjenvinningsstasjonen i Børsa, Skaun kommune.
Omlegging av adkomst til Orkanger gjenvinningsstasjon

Omlegging av adkomst til Orkanger gjenvinningsstasjon

I forbindelse med veiarbeid på E39 på Orkanger, vil det blir gjort en større omlegging av trafikken som innebærer endringer for den som skal til gjenvinningsstasjonen. Endringen gjelder fra 23. oktober og et lite år.