Mer åpningstid i Skaun

Mer åpningstid i Skaun

Med virkning fra 1. juli blir det utvidet og endret åpningstid ved gjenvinningsstasjonen i Børsa, Skaun kommune.