Innsynsbegjæring

Postlister og saksdokument er offentlige dersom de ikke inneholder spesielle opplysninger, jmf. Offentlighetsloven.  

Du kan få kopi av disse dokumentene fra ReMidt ved å sende oss en henvendelse på skjema under, på e-post, eller ved oppmøte på ett av våre hovedkontor.

Våre hovedkontor er:
Kristiansund, Astrupsgate 3
Melhus, Hofstadveien 98
Orkanger, Havneveien 116

Søk om innsyn:

Innsyn