Ny forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskriften)

Høsten 2020 vedtok alle 17 eierkommunene ny felles forskrift for ReMidt med ny gebyrmodell. Denne gjelder fra 01/01/2021 for følgende kommuner:
Frøya, Heim, Hitra, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Rennebu, Rindal, Skaun og Surnadal.
For kommunene Aure, Averøy, Kristiansund, Smøla, Sunndal og Tingvoll vil den tre i kraft først når vi ruller ut ny ordning. Inntil da gjelder gammel forskrift og gamle gebyrlinjer i disse kommunene.

Det viktigste å legge merke til i den nye forskriften er:

  • Gebyret regnes ut i fra størrelsen på restavfallsdunken
  • Rabatt for nabodeling
  • Rabatt for hjemmekompostering
  • Rabatt for selv å levere avfallet til samlepunkt
  • På tømmedag skal dunken plasseres ved veikant, eller maksimalt 5 meter fra veikant. Har du ikke mulighet til å trille fram dunken, kan du velge å betale ekstra for at renovatør henter dunken nærmere huset.
  • Som abonnent har du rett til å levere husholdningsavfall til våre gjenvinningsstasjoner uten å betale noe ekstra.
  • Alle boenheter får et eget abonnement, også kjellerleiligheter, kårboliger ol.

Les gjeldende lover og forskrifter i sin helhet


Se også: Gjeldende forskrifter for kommunene Aure, Averøy, Kristiansund, Smøla, Sunndal og Tingvoll

Les mer om fritaksregler fra renovasjonsordningen Ny renovasjonsordning