Informasjon om renovasjonsgebyr for fritidsboliger

ReMidt har gått gjennom informasjon som finnes om bygninger som er registrert som fritidsboliger, hytter og seterhus i det nasjonale eiendomsregisteret (Matrikkelen). Mange av våre kunder får derfor et brev fra oss med informasjon om at vi vil starte opp med renovasjonsgebyr for fritidsboligen/hytta/seterhuset. ReMidt legger alltid informasjon i eiendomsregisteret til grunn for gebyrplikten.

Gebyret er ikke knyttet til antall dager bygningen er i bruk eller hvorvidt du benytter returpunktene. Gebyret bestemmes av om det er mulig å benytte bygningen til hvile og matstell.

Renovasjonsforskriften bestemmer gebyrplikt

Ordningen med renovasjonsgebyr har vært litt ulikt praktisert i ulike kommuner i årenes løp. Dette skyldes at forskjellige kommuner har hatt ulike renovasjonsforskrifter. I 2021 vedtok alle de 17 kommunene som eier ReMidt en felles renovasjonsforskrift, og dermed er alle bygninger gebyrpliktige etter denne felles forskriften.

Går det an å slippe renovasjonsgebyr?

Det er tilstanden på bygningen som avgjør om du kan slippe å betale renovasjonsgebyr eller ikke. Dette står beskrevet nærmere i gjeldende renovasjonsforskrift med tilhørende retningslinjer.
Ønsker du å lese mer om fritak fra renovasjonsgebyret, kan du gjøre det her.
Fra den samme siden kan du også søke om fritak for renovasjonsgebyr.

Gebyr etter igangsettingstillatelse

Renovasjonsgebyr vil automatisk bli igangsatt seks måneder etter at kommunen har gitt byggetillatelse, såkalt igangsettingstillatelse. Du kan søke om midlertidig fritak fra renovasjonsordningen med bakgrunn i at eiendommen ikke er tilrettelagt for hvile og matstell i byggeperioden. Det må heller ikke finnes midlertidig rom for dette på eiendommen (f.eks campingvogn). Vær oppmerksom på at fritak betyr at du ikke kan benytte deg av returpunktene våre, eller av fri levering til gjenvinningsstasjon, for noe av det avfallet som oppstår på denne eiendommen. Avfallet kan leveres til gjenvinningsstasjonen mot betaling.

Feil i eiendomsregisteret?

Det kan skje at det ligger feil opplysninger i det nasjonale eiendomsregistret. Om du har mistanke om at det er en feil som gjelder din eiendom, må du ta kontakt med kommunen der eiendommen ligger. Det er kommunene som vedlikeholder og kan endre informasjonen i eiendomsregisteret.

Servicegrader

Renovasjonsgebyret finnes i tre varianter: servicegrad 1, 2 og 3.

  • Servicegrad 1 gis til fritidsboliger, hytter og seterhus som ligger mer enn 2,5 km i luftlinje (over fjell og åpen fjord) fra en vei som er farbar på sommerstid, og til mobile enheter.
  • Servicegrad 2 er for ordinære fritidsboliger, hytter og seterhus der avfall skal leveres til returpunkt.
  • Servicegrad 3 er for fritidsboliger i tettbygde strøk med egen beholder, og denne varianten betinger at fritidsboligen ligger ved eksisterende kjørerute for renovasjonsbilen.

Du ser av brevet du har mottatt hvilken servicegrad din hytte/fritidsbolig registreres med. Ta kontakt med vårt kundesenter dersom du har spørsmål til dette.

Du får full oversikt over ditt kundeforhold til ReMidt ved å logge inn på Min Side. Om du har spørsmål eller kommentarer, ta gjerne kontakt med vårt kundesenter: firmapost@remidt.no.

Her finner du returpunktene