Renovasjonsruter på tvers av kommunegrensen

I mai starter vi å levere ut avfallsdunker i Orkland kommune. Det har blitt sendt ut en brosjyre til alle postkasser i kommunen med informasjon om den nye ordningen.

Last ned brosjyren: ReMidt – informasjonsbrosjyre Orkland

Ditt område hører til en renovasjonsrute som starter i Orkland kommune og går inn i Rindal eller Rennebu kommune. Renovasjonsrutene følger ikke alltid kommunegrensene. Det betyr at noen vil få nye avfallsdunker i mai og juni, mens dere som har mottatt sms fra ReMidt, vil få nye dunker i august og september, sammen med abonnentene i Rindal og Rennebu kommune.

Dere vil få en ny sms- med påminnelse om dette før vi kommer med de nye dunkene. I mellomtiden kan dere lese mer om den nye ordningen generelt og eventuelt vurdere om dere ønsker å inngå samarbeid med naboen for å minimere antall dunker i gata. Det gis 15% rabatt på gebyret for nabodeling. Les mer om ordningen, www.remidt.no/orkland