Onboarding nyansatt i Remidt-konsernet

Onboarding Remidt

Personalia og kontaktinformasjon

Kontaktperson du ønsker vi skal kunne nå, om noe skulle skje på jobb.
Avklaringer:
Mobil skal porteres over til Remidt-konsernet:
Hvem er juridisk eier av nummeret i dag?

Informasjon om tidligere arbeidsgiver

Legg inn organisasjonsnummeret til enheten som står som juridisk eier av abonnementet per i dag
Kontaktperson må ha rettigheter til å akseptere portering fra firmaet til oss.
Må registreres, da SMS sendes hit for å bekrefte portering

Opplasting av vedlegg:

Maximum file size: 8.39MB

Se vår personvernserklæring i forbindelse med bruk av informasjonen du oppgir og dine rettigheter.