Representantskapsmøte 29/4-24 kl 12.30

Saker:

Sak 01/24 Styrets statusorientering
Sak 02/24 Regnskap og ballanse pr 31/3-24
Sak 03/24 Årsberetning og regnskap for 2023
Sak 04/24 Fastsetting av godtgjørelser
Sak 05/24 Endring av eierandeler
Sak 06/24 Valg av styre til ReMidt IKS
– Valg av styremedlemmer
– Valg av styrets leder og nestleder
Sak 07-24 Vurdering av gebyrordningen for fritidsrenovasjon
Sak 08/24 Valg av interkommunal klagenemd
– Valg av medlemmer til klagenemd
– Valg av leder, nestleder og fast møtende medlemmer
– Revisjon av instruks for interkommunal klagenemd

Repskapsmøte 29.04.2024

Møte i ReMidt IKS sitt representantskap 29.april 2024 på Bårdshaug herregård.