Møteplan for styre og rep.skap

Her er oversikt over møtedatoer for styre og rep.skap i 2020. .

Møtedatoer:

  • 24. februar 2020 – Styremøte
  • 30. mars 2020 – Styremøte
  • 27. april 2020 – Rep.skapsmøte
  • 22. juni 2020 – Styremøte
  • 24. august 2020 – Styremøte
  • 7. september 2020 – Rep.skapsmøte
  • 5./6. oktober 2020 – Styremøte
  • 9. november 2020 – Rep.skapsmøte
  • 7. desember 2020 – Styremøte