Utregning av sum for slamtømming stemmer ikke, hvorfor er summen like høy som hele årsavgiften når fakturaen gjelder for kvartal?

Under overskriften «Årsavg. enh» står enhetsprisen pr. m3. Dersom tanken din er på 4m3 blir enhetsprisen ganget med 4, deretter delt på antall kvartal i summen.
Eksempel: (kr. 227,25 * 4m3 = kr. 909. Kr. 909/4 kvartal = kr. 227,5).
Det samme gjelder slamfaktura for fritidsabonnenter, men der blir enhetspris ganget med antall m3 og deretter delt på to, siden vi fakturerer fritid kun 2 ganger i året.