Kan jeg velge å levere alt avfallet mitt til gjenvinningsstasjonen?

Nei, det er ikke mulig. Alle boenheter er pålagt et renovasjonsabonnement. I ReMidt skal alle sortere fem avfallstyper hjemme. Driver du med hjemmekompostering vil du ikke få matavfallsdunk. Du kan også velge å dele dunker med en eller flere naboer. Da vil dere få en nabodelingsrabatt. Les mer om den nye ordningen.