Hvorfor får jeg flere regninger fra dere?

En årsak til at du har fått flere regninger kan være at du har flere eiendommer, eksempelvis bolig på en eiendom og hytte/fritidsbolig på en annen eiendom. Det kan også være at du har bolig og hytte/fritidsbolig på samme eiendom, også da vil du få to separate regninger.
Renovasjon for bolig og hytte/fritidsbolig faktureres hver for seg. Bolig fire ganger i året (januar, april, juli og oktober) – og hytte/fritidsbolig to ganger i året (mars og august).