Hvor ofte sender dere ut faktura?

For husholdninger/boliger fakturerer vi fire ganger i året:

  1. termin: 01.01. – 31.03. Faktura kommer i løpet av januar og har forfall 20.02.
  2. termin: 01.04. – 30.06. Faktura kommer i løpet av april og har forfall 20.05.
  3. termin: 01.07. – 30.09. Faktura kommer i løpet av juli og har forfall 20.08.
  4. termin: 01.10. – 31.12. Faktura kommer i løpet av oktober og har forfall 20.11.

For hytter/fritidsboliger fakturerer vi 2 ganger i året:

  1. termin: 01.01. – 30.06. Faktura kommer i løpet av mars og har forfall 20.04.
  2. termin: 01.07. – 31.12. Faktura kommer i løpet av august og har forfall 20.09.